Close
Logo
Top Image
Last Next

Togstopp og ny gangbru i juni

Her er den nye gangbrua fra Brakerøya stasjon til helseparken og sykehuset.
Den nye gangbrua sveises sammen på tomta til Drammen Helsepark. Der skal det bygges nærmere 100.000 kvadratmeter næringslokaler, inkludert parkeringskjeller under byggene som strekker seg 440 meter langs jernbanelinja. I første byggetrinn kommer Drammens nyeste hotell, men før byggestart skal den nye gangbrua fra Brakerøya stasjon til det nye sykehuset monteres ferdig og heises på plass over togsporene.

Monteringen består i hovedsak av å sveise sammen stålkonstruksjonene som bygges i Romania. Det er med andre ord en langreist gangbru som skal på plass og som skal sikre effektiv og trygg gangvei fra stasjonen til sykehuset.

Brua blir 75 meter lang. Spennet blir 64 meter. Planen er at den kan tas i bruk fra oktober i år, men først skal den heises på plass. Det er planlagt i helgen 14.-16. juni. Da snakker vi om selve stålkonstruksjonen. Etter montering over sporene skal brua som får en gangbredde på fem meter og høyde på 3,1 meter, ferdigstilles. Det innebærer blant annet at den kles inn med glass i vegger og tak.