Close
Logo
Last Next

Fjordbyen fra lufta i 2024 og 2050

Se Fjordbyen fra lufta – sommeren 2024 og se hvordan det kan bli i 2050. 
Vi sendte opp en drone og tok turen gjennom Fjordby-området. Slik ser det ut i dag, ett år før sykehuset skal ta imot pasienter og to år før første byggetrinn i Drammen Helsepark åpner byens nyeste hotell.  

På Brakerøya er det full fart. Byggeaktiviteten er stor. Det nye sykehuset er nær ferdig utvendig. I sommer kommer gangbro til jernbanestasjonen. Der kommer også nytt parkerings- og næringsbygg

Store tomter nær sykehuset er i ferd med å klargjøres for midlertidig bruk og tidlig byggestart etter at områdeplanen for Fjordbyen er endelig politisk vedtatt. Det vedtaket kan komme før årsskiftet, viser  fremdriftsplanen til Lier kommunen.

På Gilhusområdet er nytt land etablert. Det skal senere forvandles. Der kommer kanaler, øyer og bystrand.

Vi klippet inn illustrasjoner fra områdeplanen i filmen. Den viser med andre ord hvordan området ser ut i dag og hvordan området er planlagt forvandlet for å gi husrom til 16.000 beboere og like mange arbeidsplasser.