Close
Logo
Left Left
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image

Der folk, fjord og fremtid møtes

Slik er visjonen for Fjordbyen som gjør Lier grønnere og blåere. Fjordbyen vokser fram uten å fortrenge dyrkbar mark og knytter den blå fjorden sammen med grønne Lier. 
Sammen jobber nabokommunene Lier og Drammen for at Fjordbyen på Lierstranda og Brakerøya blir et viktig knutepunkt mellom Drammen og Oslo, med miljø, kunnskap og utvikling i fokus.

Målet er å skape gode boliger som passer for folk i alle faser i livet. Eidos Eiendomsutvikling og Lier kommune vil sammen utvikle et urbant samfunn hvor du kan bo, leve og jobbe. Og det skal bli et inkluderende samfunn for de mange, ikke bare for de aller rikeste. Her skal du kunne vokse opp i et trygt og godt bomiljø, bruke fjorden og naturen nær deg, leve moderne og bærekraftig.

Vi vil bidra til en god fremtid, et godt samfunn og et bærekraftig samfunn. Det legger føringer på valg av materialer, byggeteknikker og hvordan vi skal bevege oss i den nye Fjordbyen Lier og Drammen. Her skal gående og andre myke trafikanter belønnes. Vi skal ikke bygge et bilbasert samfunn, men et samfunn hvor det er godt å bo, leve, jobbe og som spiller på lag med framtiden, naturen og miljøet.

 

Bærekraftmål

Klimaendringer, den stadig raskere teknologiske utviklingen, tap av naturmangfold og behov for å bygge lokalsamfunn på nye måter stiller nye krav til planprosesser med voksende krav til kompetanse og tverrfaglige perspektiv på byutvikling. Fjordbyen Lier og Drammen har en 0-visjon, og planlegges i tråd med FN´s bærekraftsmål.Picture

FJORDBYEN

Der folk, fjord og fremtid møtes.