Close
Logo
Left Left
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image

Nytt sykehus i 2025

Nye Drammen sykehus skal åpnes i mai 2025. Byggestart ble offisielt markert 14. oktober 2019.
Drammen sykehus er lokalsykehus for 170.000 personer og har områdefunksjoner for 500.000 innenfor områder som nyre, barn, øre, nese, hals, klinisk brystutredning og -kirurgi og patologi. Sykehuset er det største i Vestre Viken.

Det nye sykehuset som åpnes i mai 2025, erstatter dagens Drammens sykehus og Blakstad sykehus. Det skal fortsatt være lokalsykehus med områdefunksjoner og skal ha integrerte lokaler for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Sykehuset er dimensjonert med 122.000 kvadratmeter og en kostnadsramme på ti milliarder kroner.

Sykehuset i tall
  • Dagplasser somatikk: 378
  • Dagplasser psykisk helsevern: 167
  • Operasjonsstuer: 23
  • Poliklinisk/dagplasser somatikk: 228
  • Poliklinisk psykiatrisk helsevern: 16
  • Føderom: 7
 

På hjemmesiden til Vestre Viken HF kan du følge byggearbeidene til Nytt sykehus i Drammen.


Illustrasjon: Link/Ratio arkitektur.


 
Picture