Close
Logo
Left Left
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image

Livslangt urbant sjøliv

Like barn leker best. I Fjordbyen Lier og Drammen skal alle barn like å leke. Boligområder som er gode for barn, er også gode for voksne. Målet er å skape boliger som passer for folk gjennom hele livet.
Fjordbyen skal tilby urbane boliger som har korte avstander til alt du finner i en by, enten det er jobb, lek eller å oppleve natur og rekreasjon. Målet med boligbyggingen i Fjordbyen er en enklere hverdag med kort avstand til skole, barnehage, forretninger og kollektivtilbud.

Fjordbyen skal ha gode boliger til mennesker i alle aldre og livssituasjoner. Derfor skal det bygges boliger av ulik type og med ulik størrelse og tetthet:

• Rekkehus – tett/lav utnyttelse
• Kvartalsbebyggelse – høy utnyttelse
• Punkthus/lamellbebyggelse – høy/middels høy utnyttelse

Målet er å skape boliger som passer for folk i alle faser i livet og med ulik størrelse på lommeboka. Det skal legges særlig vekt på å skape gode boliger og bomiljø for barnefamilier. Det vil komme alle til gode, ettersom boligområder som er tilpasset barn er gode for alle.

Uavhengig av tetthet og utnyttelsesgrad, skal utearealene tilknyttet boligene være av høy kvalitet og ha kort avstand til sjøen. Her snakker vi ekte urbant sjøliv. Alle boliger har kort avstand til strandlinja.

Bomiljøene skal passe for lek, opphold og møteplasser for barn og voksne på land og til vanns. I tillegg skal hver bolig tilby privat uterom, enten som privat hage, balkong eller bakgårdsrom. Bo-områdene skal være trygge, og skjermet mot trafikk og støy.

Boligutbyggingen i Fjordbyen vil foregå over flere tiår, og skal være et attraktivt valg for boligsøkere.
boliger som passer for folk i alle faser i livet

Picture