Close
Logo
Top Image

Styringsdokumenter og planer

Lier er planmyndighet. Kommunen har samlet det formelle grunnlaget for Fjordbyen.
Fjordbyen-området er området mellom CC på Brakerøya i Drammen og Amtmannsvingen, ved Maxbo i Lier. Området på Brakerøya er ferdig regulert. Det sikret bygging av nytt sykehus og helsepark. Det meste av området på Brakerøya ligger i  Drammen. Resten av området skal reguleres. 

Forslaget til områderegulering er utført av Eidos Eiendomsutvikling AS på oppdrag fra Lier kommune. Forslaget ble levert Lier kommune 11. november 2022.

Til grunn for planarbeidet for å forvandle industri og lagerområdet til en moderne og urban fjordby ligger en rekke utredninger, planer og politiske vedtak.

Lier er planmyndighet. Kommunen har en egen nettside hvor du finner det aller meste av de formelle vedtakene bak Fjordbyen. Den finner du her.

I kommunens beskrivelse heter det:
  • Fjordbyen er løsningen for å håndtere befolkningsveksten i drammensområdet
  • Løser fremtidens transportbehov for buss, tog og bil
  • Null-visjon for klimagassutslipp og energibruk
  • Gi sjøfronten tilbake til innbyggerne
 

Lierstranda er med sin nærhet til Drammen by og eksisterende jernbane svært godt egnet for byutvikling som byger opp under miljøvennlige transportløsninger

Kilde: Miljøverndepartementet, 27. september 2013.


 
Picture