Close
Logo
Left Left
Top Image
Top Image
Top Image

Enkelt, nært og praktisk

Fjordbyen utvikles som en nærhetsby. For oss handler det blant annet om å redusere bilbruken.
Vi vil at Fjordbyen gjør hverdagen enklere.
Skal hverdagen bli enklere, må daglige behov dekkes på vei til og fra skole, jobb og barnehage. Holdeplasser i den gjennomgående kollektivgata blir viktige. Det handler om nærhet til dagligvarebutikker, trening, vareutlevering og god tilrettelegging for mikromobilitet. Det må være enklere å velge sykkel, gange og kollektiv framfor bil. Og ingen skal ha mer enn 500 meter fra egen bolig, arbeidsplass eller skole til kollektivplassene. Det må rett og slett være enkelt, nært og praktisk.

Syklende skal ha det fint. Vi planlegger for gode sykkeltraseer, enten du vil raskt gjennom hele området eller ta en litt roligere rute gjennom byen fra Gilhus til Fjordparken på Brakerøya med sykehuset og helseparken.

Fjordbyen får også en egen kollektivgate. Varelevering må fungere og vi vil forlenge Fjordparken fra Brakerøya til Gilhus. Der kan du gå eller jogge langs den blå fjorden i et bilfritt miljø. Det betyr at du kan gå sammenhengende langs vannkanten fra Gilhus til Bragernes torg, eller helt til Gulskogen i Drammen om du vil på en lengre tur med maritim nærhet.

Nærhetsbyen skal også bli kanalbyen. Vi inviterer til aktiv bruk av sjøen. Vi etablerer øyer, kanaler og strandlinje. Det gir økte kvaliteter for flere, og i Gilhusområdet kan vi sikre en kombinasjon av skjerming og tilgjengelighet.
Picture