Close
Logo
Logo
Left Left
Top Image

FJORDBYEN

Der folk, fjord og fremtid møtes
Top Image

FJORDBYEN

Der folk, fjord og fremtid møtes.
Top Image

FJORDBYEN

Der folk, fjord og fremtid møtes.
Top Image

FJORDBYEN

Der folk, fjord og fremtid møtes.
Icon

Bærekraftig byutvikling på internasjonalt nivå

Vår tid preges av klimaendringer, teknologisk utvikling og tap av naturmangfold. Derfor må vi bygge lokalsamfunn på nye måter. Det stiller nye krav til planlegging, kompetanse og tverrfaglige perspektiv på byutvikling.
Fjordbyen Lier og Drammen har en 0-visjon og planlegges i tråd med FNs mål for bærekraft.

FJORDBYEN

Der folk, fjord og fremtid møtes.
vawes