Close
Logo
Left Left
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image

Fjordbyen åpner strandlinja

Ny fjordby innerst i Drammensfjorden kan bosette 16.000. Strandlinja blir igjen tilgjengelig. Stikkord for områdeplanen er nullutslipp, bærekraft, grønn, urban og fremtidsrettet.

Utbygging av Fjordbyen Lier og Drammen er i gang. Høsten 2019 startet grunnarbeidene for nye Drammen sykehus. Byggearbeidene er godt i gang. Grunnarbeidene for Drammen Helsepark startet på nyåret i 2022. Brakerøya stasjon rustes opp.

Fjordbyområdet er totalt på 1,5 millioner kvadratmeter med en ny og opprustet fjordlinje på 2,5 kilometer. Strandlinja blir dobbelt så lang etter etablering av kanaler i Gilhusområdet og i bankkant av tømmerterminalen.
Den igangsatte utbyggingen av helseparken og sykehuset utgjør 220.000 kvadratmeter i den nye fjordbyen. På Lierstranda er det tegnet inn 940.000 kvadratmeter. 200.000 er næring. 40.000 er offentlig. Resten er boligareal. 

Arbeidet med områderegulering av Fjordbyområdet på Lierstranda pågår i Lier kommune. Forslaget til reguleringsplan for området på over en million kvadratmeter, er utarbeidet av Eidos Eiendomsutvikling AS på oppdrag for Lier kommune. I 2023 skal forslaget politisk behandles.

Grunnforholdene er nøye utredet og undersøkt. Det er gjort mye miljøopprydding på området som skal forvandles fra gammel industri til en moderne og urban fjordby. Undersøkelsene av grunnforholdene viser at Lierstranda er godt egnet for den kommende utbyggingen av Fjordbyen som skal bli bærekraftig sosialt, økonomisk og miljømessig.

Det planlegges med en nullvisjon for klimagassutslipp, lavt energibruk og transportbehov i det nye og attraktive byområdet i overgangen mellom Drammensfjorden, kulturlandskapet i Lier og Drammen sentrum. Stikkordene er urban, knytte sammen land og sjø og bærekraft.

Bydelen skal bli levende. Strandlinja skal igjen bli tilgjengelig. Gange, sykkel og kollektivtransport skal bli de foretrukne alternativene. Bydelen skal bli trygg og levende og få god tilknytning til skoler og andre tilbud.


Ny fjordby for 16.000

  • 200.000 kvadratmeter av Fjordbyen Lier og Drammen er ferdig regulert. Det er området på Brakerøya hvor det nye lokalsykehuset for Drammen og Drammen Helsepark etableres med åpning i 2025.
  • Resten skal områdereguleres. Det arbeidet pågår. Forslaget er levert Lier kommune 11. november 2022. Det området er på en million kvadratmeter landareal. I tillegg kommer kanaler.
  • Ferdig utbygd gir Fjordbyen Lier og Drammen plass til 16.000 innbyggere og 16.000 arbeidsplasser.


Urbant sjøliv

  • Den nye fjordbyen ligger som nabo til St. Hallvards fødested og hjem på Huseby.
  • I fjorden etableres det nytt land. I tillegg skal kystlinja slik den var for noen tiår siden, gjenåpnes og knyttes sammen med nytt land med kanaler og urban park.
  • Her kommer gruntvannsområde, marina, skjærgård, øyer for rekreasjon og fugleliv, havnebasseng, maritimt senter, øylandskap og mangfoldige og varierte bomiljøer i sammenheng med Fjordparken.

     Forslag til områderegulering ble levert Lier 11/11-2022


Status for områderegulering høsten 2019,
presentert for formannskapet i Lier 28  november 2019
.


 
Rino Andersen

Rino Andersen

Redaktør
Fjordbyen Lier og Drammen
(+47) 908 81 828

Presse-, mediehenvendelser og innholdsansvarlig for nettsiden. 
 
Geir Hagehaugen

Geir Hagehaugen

Prosjektdirektør
Fjordbyen Lier og Drammen
(+47) 951 91 663

Prosjektdirektør for områdereguleringen av den nye Fjordbyen.
Anders Edbo

Anders Edbo

Administrerende direktør
Eidos Eiendomsutvikling AS
(+47) 905 55 995

Leder selskapet som områderegulerer Fjordbyen og er største grunneier på Lierstranda.
Picture