Close
Logo
Top Image

Fjordbyen blir energi- og klimanøytral

Fjordbyen skal oppfylle FNs mål for bærekraft. Vi ser det i miljøopprydding, naturrestaurering og i områdeplanen.
Visjonen er en klimanøytral Fjordby. Den blir tilnærmet bilfri, men visjonen omfavner mye mer enn bilkjøring.

Byen blir kompakt med korte avstander til arbeid, skole, handel og opplevelser, men også innenfor energi, vann og avløp jobbes det med nye og bærekraftige løsninger.

Høsten 2015 vedtok FN 17 mål for bærekraft. Det er en felles arbeidsplan for hele verden. Hensikten er å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Fjordbyen skal bidra til å gjøre verden bedre. Seks av bærekraftmålene er særlig relevante i planarbeidet og for å lykkes med å etablere en mest mulig bærekraftig by.

Bærekraftmålene

Picture