Close
Logo
Left Left
Top Image
Top Image

Verdiskapning i flere tiår

Lierstranda skal gjennom en total forvandling. De senere tiårene har området vært preget av tømmerhavn, gjenvinning av jern og metaller, lager og logistikk. 
Gammel og tradisjonsrik industri på Brakerøya gir plass til moderne sykehus. Det er under bygging. Det samme er ny helsepark med forskning, utdanning, service- og kompetansedrevne arbeidsplasser. 

Det er et bilde på forvandlingen for hele området. Fram på Brakerøya og Lierstranda vokser den nye og moderne Fjordbyen Lier Drammen. Om noen tiår er hele området forvandlet. Da er det gitt rom for nye næringer.

På Lierstranda er det flere gode og kjente bedrifter i dag. En fellesnevner er at mange av dem er plasskrevende. Sånn er det ofte for ledende virksomheter innen lager og logistikk.

Lierstranda gir i dag plass til landets største tømmerhavn. Den havna er viktig for skognæringen og tømmerbasert virksomhet sentralt på Østlandet. Det jobbes med å finne ny plassering for virksomheten, som har en leieavtale på Lierstranda til 2029.

På Lierstranda finner du kjente bedrifter som KID, Bama, Posten Bring, Axess og Ahlsell

Mange av dagens virksomheter kan fortsette å utvikle sin virksomhet i lengre tid på Lierstrand. Forvandlingen av området til moderne og bærekraftig fjordby vil strekke seg over flere år. Samtidig kommer de aller fleste av dagens virksomheter til å gi plass for boligbygging og nye næringer.

På Lierstranda tilrettelegges det for bedrifter som trenger godt kvalifisert arbeidskraft, gjerne med helsesektoren som marked og som er tjent med å ligge i et av østlandets mest sentrale knutepunkt.
 
Picture