Close
Logo
Left Left
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image

Næringspark i skreddersøm

Drammen Helsepark bygger 85.000 kvadratmeter for helsevirksomheter. 
Drammen Helsepark er skreddersøm for alle som har pasienten i sentrum. 85.000 kvadratmeter fordelt på syv bygg skal reise seg mellom det nye sykehuset i Drammen og Brakerøya stasjon. Inn i byggene kommer virksomheter innenfor behandling, forskning, undervisning og teknologi. I tillegg kommer handel, service og overnatting. 

Visjonen er: Sammen om verdens beste folkehelse. Utbygging planlegges i flere trinn. Første byggetrinn skal ferdigstilles våren 2026. Selskapet ble etablert av Eidos og Bane NOR Eiendom i 2017. På nyåret i 2024 kjøpe Bane NOR Eiendom ut Eidos. Helseparken er nå et heleiet Bane NOR Eiendom-selskap. 

Helseparken jobber for å lykkes med en klyngesatsing. De omtaler det selv som et fyrtårnprosjekt for samlokalisering, innovasjon og utvikling.

Sykehuset blir kraftsenteret i klyngen. Helseparken vil inneholde funksjoner som kan være til støtte for sykehuset. Samtidig skal Drammen Helsepark skape liv på gateplan.

Norlandia skal etablere et hotell med 220 rom i helseparken. Der kommer det også en stor kurs og konferanseavdeling, restaurant og pub. Hotellet åpnes i 2026. Da skal første byggetrinn stå klart. Det vil utgjøre de to første byggene. 

 

Området vi her snakker om blir den første bydelen i Fjordbyen. Helsebydelen vil omfavne sykehuset, helseparken, Osram-tomta, den tidligere Monter-tomta på den nye innkjøringsveien til sykehuset og et doblet Drammen Fjernvarme-anlegg. Bydelen blir en forlenget del av bystrukturen i Drammen.

På gateplan kommer restauranten og puben til Norlandia som eksempler på publikumsrettede virksomheter. I tillegg kommer forretninger, kafé og kantine for dem som jobber på området. Apotek, lobby og andre virksomheter som retter seg mot folk flest, skal du også finne her.

 

Det som skjer på gateplan, er viktig. Fasadene skal bidra til å bygge identitet. Vi ser for oss fasader med glass, metall, lyst og mørkt treverk, stein og betong.

 

Drammen Helsepark skal ha attraktive fellesarealer og uformelle møteplasser inne og ute, på bakkenivå og tak, og ha overflater med høy kvalitet. Helseparken får direkte stasjonsforbindelse og tilknytning til sykehuset.

 

Helseparken kan gi rom for spesielle funksjoner som i særlig grad er til fordel for både sykehuset og Drammen Helsepark. Blant annet ønskes det etablert en forretning for dagligvarer på området.

 

Helse Sør-Øst som bygger det nye sykehuset til Vestre Viken på Brakerøya i Drammen, er under bygging. Det nye sykehuset for Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum og Svelvik skal også ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken. Det skal gradvis tas i bruk fra mai 2025 og være i full klinisk drift fra oktober samme år. 

Det kommer parkering for besøkende til det nye sykehuset under gateplan på Drammen Helsepark. Det første byggetrinnet for parkeringskjelleren startet i februar 2023. Planlagt åpning av første byggetrinn med hotell og næring er våren 2026.

Blått felt med bilde

For mer informasjon

Picture