Close
Logo
Top Image

Mange aktører og store prosjekter

Fjordbyen består av mange store prosjekter som sammen bidrar i forvandlingen på Lierstranda. 
Fjordbyen strekker seg langs 2,5 kilometer mot Drammensfjorden. Nærmest Drammenselvas utløp kommer det nye lokalsykehuset. I motsatt ende av området pågår utfylling i Gilhusbukta. Der etableres 200 mål nytt land.

Fjordbyen bygges opp av mange store enkeltprosjekter. Her er noen av de største og viktigste aktørene som skal omdanne det gamle industri-, lager- og logistikkområdet til en moderne og grønn fjordby.
Picture