Close
Logo

Gilhusbukta blir Gilhusøyene

Gilhusbukta omdannes. Bellona har beskrevet endringen som et av Norges største miljøoppryddingsprosjekter.
Det meste har skjedd mellom 2018 og 2022.
Store forurensninger er fjernet og nytt land er etablert i bukta. Der er grunnen stabilisert med vertikaldren under utfylling. Det fremskynder oppstart av bygging med 60 år. Oppbygging av nytt land er gjort med rene kalksteinsmasser fra NOAH/Langøya som er fraktet på lektere sjøveien.
 

Ett miljøaspekt

Oppbyggingen av nytt land har i størst utstrekning skjedd uten at veinettet er belastet med en eneste lastebil. Sjøtransport sparer veiene.
Mengden kalkstein vi har fraktet sjøveien tilsvarer lastebiler i kø fra Lindesnes til Narvik og hjem igjen.Utfylling i sjø med lekter.
 


Vi etablerer 200 dekar nytt land

160 dekar er satt av for utvikling av en kanalby i Fjordbyen. I tillegg kommer 40 dekar med grunndtvannsområde til beste for fugl, fisk og planteliv.

Etter utfyllingsperioden skal det hele ligge i tre år før bygging kan starte. Gilhusbukta reguleres som del av Fjordbyen hvor planen er å forme denne delen av Lierstranda til en kanalby med flere bo-områder med kanaler og øyer, derav Gilhusøyene.
 

Gilhusbukta Sjøgrunn

Miljøoppryddingen og etablering av nytt land gjennomføres av selskapet Gilhusbukta Sjøgrunn. Bak står Eidos Eiendomsutvikling med 66 prosent og Gilhusbukta Eiendom med 34 prosent. Bak Gilhusbukta Eiendom står Ivar A. Tanum (Tanum Entreprenør) og Bjørn E. Torgersen (Norsk Miljøservice). Tanum og Torgersen har lang historie på Gilhus. Områderegulering, bykonsept per november 2019.
 
Picture