Close
Logo

Vannstand i Fjordbyen

Det gjennomføres kontinuerlig overvåking av vannstand i Fjordbyen.
Stigende havnivå og klimaendringer med nytt og mer dramatisk vær, inngår i planarbeidet for Fjordbyen Lier og Drammen. Det handler blant annet om å forsinke nedbør, bygge smarte tak, ha god kontroll på overflatevannet og håndtere mer dramatisk regnvær, men det handler også om landheving.

Forvandligen på Lierstranda innebærer mye, også heving av land. Nytt nivå ytterst mot vannkanten er en meter høyere enn dagens.

Fjordbyen skal bli en smart by. Støymåling har vært etablert over flere år. Nå etableres kontinuerlig måling av vannstand. Det skjer i samarbeid med Cautus Geo. De har instrumentert mye i Gilhusbukta og på Lierstranda, nå også måling av vannstand.


 

Flomkilde: Kartverket