Close
Logo
Top Image
Last Next

AF bygger hotell og kontorbygg

AG Gruppen skal bygge hotell og kontorbygg for Drammen Helsepark.
AF Gruppen er en av de største aktørene på Brakerøya med mange ulike kontrakter for nytt sykehus i Drammen. Også fremover blir AF Gruppen en av de store bedriftene på området. Nylig vant AF Gruppen to kontrakter for over en halv milliard kroner for Drammen Helsepark.

AF Gruppen er en stor bedrift i bygg- og anlegg med 30 milliarder i omsetning i 2023 og 100 ulike bedrifter i konsernet. En av dem er Strøm Gundersen. Det er Strøm Gundersen-selskapet som har signert kontraktene for hotell og kontorbygg, skriver AF Gruppen i en pressemelding.

Lange linjer
AF Gruppen har lang historie på Brakerøya. Første kontrakten for nytt sykehus innebar riving av National-byggene. Det eldste fra 1913. Byggene dekket 40.000 kvadratmeter. Den kontrakten ble signert i 2018.

Senere har AF Gruppen blant annet stått for miljøsanering, spuntarbeid, betong- og kjellerarbeid, fasader, tak, varme- og kjølerom og innvendige arbeid i sengebygget.

I tillegg kommer den nye innfartsveien med 4-felt og kulvert for kryssing av Drammenbanen. Totalt er oppdragene for nytt sykehus godt over milliarden.

Stort hotell
Byggeoppdragene for Drammen Helsepark er to-delt. Størst er bygging av det nye hotellet. Det skal ha et større konferansesenter og 220 rom. Bygget blir på 13.600 kvadratmeter. Kontraktsummen er 345 millioner kroner eksklusive merverdiavgift.

I tillegg kommer nytt kontorbygg på åtte etasjer. Det blir på 5600 kvadratmeter.  AF Gruppen sier i pressemeldingen at kontrakten for kontorbygget har en verdi på 171 millioner kroner.

Byggene skal oppføres over parkeringskjelleren som skal stå ferdig i høst.