Close
Logo
Top Image
Last Next

Bane NOR Eiendom kjøper helseparken

Bane NOR Eiendom kjøper ut Eidos og blir eneeier i Drammen Helsepark.
Drammen Helsepark er under bygging på tomten mellom det nye sykehuset i Drammen og Brakerøya stasjon. Drammen Helsepark er et eiendomsutviklingsprosjekt på 85.000 kvadratmeter næring fordelt på syv bygg. I tillegg bygges parkeringsanlegg under bakken til sykehusets og helseparkens besøkende.

Drammen Helsepark er et byutviklingsprosjekt som skal tilrettelegge for et rikt helse- og omsorgstilbud. Inn i parken kommer forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjoner, offentlig og privat helserelatert virksomhet, men også handel og overnatting.

Felles prosjekt

Drammen Helsepark er etablert av Eidos og Bane NOR Eiendom som likeverdige eiere. Utbyggingen gjennomføres i flere trinn. Første byggetrinn skal ferdigstilles våren 2026.

Styreleder i Drammen Helsepark er Morten Austestad. Han er også utviklingsdirektør i Bane NOR Eiendom.

– Jeg er veldig glad for det vi har fått til sammen med Eidos. Deres initiativ tilbake i 2015 resulterte i etableringen av Drammen Helsepark og senere den felles detaljreguleringen for helseparken og sykehuset, sier Austestad.

Veikryss

Salget av aksjene gjennomføres på kommersielle vilkår og er et naturlig veiskille. Bane NOR Eiendom fortsetter utviklingen av helseparken, mens Eidos vil konsentrere seg om utviklingen av Fjordbyen i Lier.

Første trinn av parkeringskjelleren ferdigstilles som planlagt i løpet av høsten 2024. Nå skal arbeidene over bakken starte.

– Utviklingen av gode prosjekter langs jernbanen og tett på stasjonene, som for eksempel Drammen Helsepark, er noe av det viktigste i Bane NOR Eiendoms samfunnsoppdrag. Den nye helsebydelen vil ha direkte adkomst til Brakerøya stasjon, sier Austestad.

Ny bydel

Det nye sykehuset i Drammen og Drammen Helsepark med samlet 6000 kompetansearbeidsplasser, blir kjernen i den nye helsebydelen som vokser fram på Brakerøya. Bydelen blir et tyngdepunkt som vil skape mange positive ringvirkninger for regionen og knytte Drammen og Fjordbyen sammen.

– For Eidos er det naturlig å gå ut av helseparken nå. Vi vil fremover konsentrere oss om realiseringen av Fjordbyen, sier styreleder Eva Hagen i Eidos.  Hun understreker at helseparken er viktig for regionen og Fjordbyen.

Sykehuset og helseparken er på mange måter starten på Fjordbyen. Den planlegges med 950.000 kvadratmeter på Lierstranda. Der er Eidos største grunneier og kan bygge ut over 500.000 kvadratmeter til bolig og næring.