Close
Logo
Top Image
Last Next

Skal lære av nytt sykehus

Helse Sør-Øst skal følgeevaluere sykehusbyggingen på Brakerøya.
Helse Sør-Øst skal sikre at alt som kan læres av byggeprosjektet for nytt sykehus i Drammen, skal sikres for ettertiden. Styret i helseforetaket har allerede fått første del av evalueringen. Den omhandler perioden fra oppstart i 2019 til høsten 2023. 
Nå skal hele perioden, fra oppstart til ferdigstillelse og bruk i 2025, også evalueres. 

Mot sluttfasen
Bygging av nytt sykehus nærmer seg sluttfasen. I løpet av 2024 skal sykehuset være mekanisk ferdigstilt. Så kommer tester og prøvedrift. Vestre Viken skal gradvis ta sykehuset i bruk. I oktober 2025 skal det være i full drift.

Utfordringer
Kjente utfordringer handler blant annet om grunnforhold og forurensning fra tidligere National Industri. Tomta var i sin tid rangert som landets tredje mest forurensede industritomt. 
I tillegg kom pandemien med strenge tiltak i landet og økte kostnader som følge av krigen i Ukraina. 

Temabasert
Evalueringen skal gjennomføres ut fra en temaliste som blant annet inneholder:
  • Styringsgrunnlag
  • Prosjektstrategier
  • Kostnadsstyring og usikkerhet
  • Fremdrift
  • Organisering
  • Overordnet styring