Close
Logo
Top Image
Last Next

Kjøper tomt for ny skole på Gilhus

Ordfører Kjetil Kivle og kommunestyret vedtok kjøp av skoletomt på Gilhus. 
Liers politikere står samlet bak vedtaket. 2. april ble kjøpet avgjort av et enstemmig kommunestyre. Planen er å starte bygging av Fjordbyens første skole i 2027/2028. Adressen for den nye skolen er Gilhusveien 10. Det er nabotomta til Store Gilhus gård.

Store Gilhus gård kjøpte Lier kommune i 2021. Selger var Drammen kommune. Nå kan området på og rundt Store Gilhus gård utvikles til en møteplass for oppvekst, skole, opplevelser, aktiviteter og kunst.

Selger av Gilhusveien 10 er Mikkelsen AS. Lierposten skriver at kjøpesummen er 195 millioner kroner. 

– Kjøpet er et viktig signal om at vi satser på Fjordbyen og er framoverlente med tanke på å få på plass sosial infrastruktur som en skole. Det er viktig i området som skal utvikles, sier Kivle til Lierposten.

Skolen kan bli noe av det første som bygges i Fjordbyen. Den blir likevel ikke stående tom. Skolen som skaper forutsigbarhet for dem som skal flytte inn i Fjordbyen, skal også avlaste ytre Lier med Høvik, Hegg og Lierbyen skole.