Close
Logo
Top Image
Last Next

KORO-tilskudd for kunst i Fjordbyen

KORO heier på Fjordbyen med 500.000 i tilskudd til kunstsatsingen.
KORO (Kunst i det offentlige rom) ble opprettet av Stortinget i 1976. Der forvaltes den såkalte LOK-ordningen. Det er KOROs lokalsamfunnsordning. Den skal stimulere til produksjon av kunstprosjekter i offentlige rom og bidra til faglig utvikling.

LOK-ordningen er populær. 290 søkte støtte fra ordningen i år. 56 prosjekter kom gjennom nåløyet. Lier er en av tre kommuner som får støtte til å involvere kunstnere i stedsutvikling. Støtten til Lier er et tilskudd på 500.000 kroner.

Kompetansemiljø
Rådgiver Nina Guzman Toft (bildet) på kulturkontoret i Lier sår i spissen for kommunens kunstsatsing i Fjordbyen.
– Alt ligger nå til rette for at vi kan videreutvikle satsingen på kunst som utviklingskraft i Fjordbyen. Vi vil bygge opp et kompetansemiljø for kunstproduksjon, -formidling og kunst som utviklingskraft i stedsutviklingen, sier Guzman Toft.

Kunstsatsingen hun har stått i spissen for, har også bestått av utstillinger, familiesøndager, en fast installasjon og mye annet. Dermed har hun skapt en ny møteplass. Kunstarrangementene har allerede skapt stor interesse og opplevelser vi ellers ikke hadde fått. 

Lange linjer
Liers satsing på kunst i Fjordbyen har lange linjer. Alt i 2022 kom rapporten om "Kunst som utviklingskraft i Fjordbyen". I Lier er det hele satt i system. Egen strategi for kunst som utviklingskraft er en del av arbeidet med områdeplanen.
 
KORO har lenge ligget tett på utviklingen av Fjordbyen. Lier er tatt opp i KOROs storbynettverk

Guzman Toft snakker om et prosjektrom for satsingen.
– Der kan vi samle et dynamisk kreativt miljø og bidra til utviklingen av Fjordbyen. Vi ønsker et miljø og en møteplass for alle som er og blir involvert i prosjektet, sier hun.

Setter fart
Nå setter KORO-tilskuddet fart på planen.

– Med tilskuddet kan vi komme raskt i gang og invitere samarbeidspartnere som har kompetansen vi trenger og som kan utvikle visjonene våre sammen med oss. Der skal kunstnerne med. De har viktig kompetanse. Her skal det jobbes tverrfaglig og utviklingsrettet, sier Guzman Toft.