Close
Logo
Left Left
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image
Last Next

Her kommer veien til sykehuset

Veien til sykehuset vil gå gjennom nytt bygg på Tomtegata 64.
Detaljregulering er endelig vedtatt. Det skjedde i kommunestyret i Drammen tirsdag 14. februar. Det åpner for høyhus over den nye veien til det nye sykehuset og Drammen Helsepark. Veien går gjennom Tomtegata 64. Der kan det bygges 55 meter høyt for å gi plass til parkering for sykehuset og nye næringslokaler.

Endringen av reguleringsplanen åpner for å bygge 46.000 kvadratmeter. 22.000 av disse er for parkering for nytt sykehus. Parkeringen er en videreføring av opprinnelig reguleringsvedtak for sykehus med Drammen Helsepark. Den ble vedtatt 3. september 2019. I den planen var veien tegnet i åpent landskap. Nå kan den bygges inn. Nybygget kan bli portal for den nye innfartsåra med fire kjørebaner og sikker vei for gående og syklende.

Bak planene på Tomtegata 64 står Vedal og Mikkelsen. I april 2021 ble planforslaget som nå er vedtatt behandlet første gang i formannskapet i Drammen. Den gang møtte planen motstand. Siden er byggehøyden foreslått redusert fra 64 til 55 meter. Illustrasjonene fra Oslo Works (bildene) viser et konsept med fire høyhus over en felles base. Byggehøydene varierer fra 39 til 55 meter. Det  tilsvarer de nye byggene som planlegges i Drammen Helsepark. 
Picture