Close
Logo
Left Left
Top Image
Top Image
Top Image

Europas mest komplette helseklynge

Visjonen er å skape Europas mest komplette helse- og omsorgsklynge for utdanning, forskning, behandling og næringsutvikling. Drammen Helsepark er et deleid Eidos-selskap. Det eies 50/50 sammen med Bane NOR Eiendom.
Sykehuset blir kraftsenteret i helseklyngen. Helseparken vil inneholde funksjoner som kan være til støtte for sykehuset. Samtidig skal Drammen Helsepark bidra til å gi liv på gateplan. Det er også ønskelig å kunne etablere et hotell og  pasienthotell.

 

Området vi her snakker om skal fremstå som en forlenget del av bystrukturen i Drammen. Derfor er det viktig at det etableres ulike publikumsrettede funksjoner på gateplan. Det er ønskelig å legge til rette for forretninger, gjerne spisesteder, kafé og kantine for dem som jobber på området. Apotek, lobby og virksomheter som retter seg mot folk flest passer også godt inn på gateplan.

 

Vi vil skape et godt byrom. Det som skjer på gateplan, er viktig. Også fasadene og linjene skal bidra. Fasadene skal bidra til å bygge identitet. Vi ser for oss fasader med glass, metall, lyst og mørkt treverk, stein og betong.

 

Drammen Helsepark skal ha attraktive fellesarealer og uformelle møteplasser inne og ute, på bakkenivå og tak, og ha overflater med høy kvalitet. Helseparken får direkte stasjonsforbindelse og tilknytning til sykehuset.

 

Helseparken kan gi rom for spesielle funksjoner som i særlig grad er til fordel for både sykehuset og Drammen Helsepark. Blant annet ønskes det etablert en forretning for dagligvarer på området.

 

Helse Sør-Øst som bygger det nye sykehuset til Vestre Viken på Brakerøya i Drammen, har startet riving av de gamle industrilokalene. Det nye sykehuset for Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum og Svelvik skal også ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken. Det skal tas i bruk fra 2024/2025. 

Det vil bli etablert parkering for besøkende til det nye sykehuset under gateplan på Drammen Helsepark. Planlagt åpning av første byggetrinn er sammenfallende med sykehusets.

Blått felt med bilde

For mer informasjon

Picture