Close
Logo
Left Left
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image

Europas mest komplette helseklynge

Visjonen er å skape Europas mest komplette helse- og omsorgsklynge for utdanning, forskning, behandling og næringsutvikling. Drammen Helsepark eies av Eidos Eiendomsutvikling AS og Bane NOR Eiendom (50/50).
Sykehuset blir kraftsenteret i helseklyngen. Helseparken vil inneholde funksjoner som kan være til støtte for sykehuset. Samtidig skal Drammen Helsepark skape liv på gateplan.

Norlandia skal etablere et hotell med 220 rom i helseparken. Der kommer det også en stor kurs og konferanseavdeling, restaurant og pub. Hotellet åpnes i 2025. Da skal første byggetrinn stå klart. Det vil utgjøre de fire første byggene. 

 

Området vi her snakker om blir den første bydelen i Fjordbyen. Helsebydelen vil omfavne sykehuset, helseparken, Tomtegata 64 og et doblet Drammen Fjernvarme-anlegg. Helsebydelen skal fremstå som en forlenget del av bystrukturen i Drammen.

Det etableres ulike publikumsrettede funksjoner på gateplan. Restauranten og puben til Norlandia er eksempler. I tillegg kommer forretninger, kafé og kantine for dem som jobber på området. Apotek, lobby og andre virksomheter som retter seg mot folk flest, skal du også finne her.

 

Det som skjer på gateplan, er viktig. Fasadene skal bidra til å bygge identitet. Vi ser for oss fasader med glass, metall, lyst og mørkt treverk, stein og betong.

 

Drammen Helsepark skal ha attraktive fellesarealer og uformelle møteplasser inne og ute, på bakkenivå og tak, og ha overflater med høy kvalitet. Helseparken får direkte stasjonsforbindelse og tilknytning til sykehuset.

 

Helseparken kan gi rom for spesielle funksjoner som i særlig grad er til fordel for både sykehuset og Drammen Helsepark. Blant annet ønskes det etablert en forretning for dagligvarer på området.

 

Helse Sør-Øst som bygger det nye sykehuset til Vestre Viken på Brakerøya i Drammen, er under bygging. Det nye sykehuset for Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum og Svelvik skal også ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken. Det skal tas i bruk fra 2024/2025. 

Det kommer parkering for besøkende til det nye sykehuset under gateplan på Drammen Helsepark. Det første byggetrinnet for parkeringskjelleren starter 1. februar 2023. Planlagt åpning av første byggetrinn med hotell og næring er høsten 2025.

Blått felt med bilde

For mer informasjon

Picture