Close
Logo
Top Image
Last Next

Ny plan og pris for nytt sykehus

Det nye sykehuset har fått ny fremdriftsplan og ny pris.
Først ut i Fjordbyen er nytt sykehus. Byggearbeidene er godt i gang. Kraner og råbygg ruver på Brakerøya, men byggearbeidene tar lengre tid og koster mer enn opprinnelig plan fra 2019.

Den nye prisen som ble lagt fram for det lukkede styremøtet i Helse Sør-Øst 10. februar er 14 milliarder kroner, regnet ut fra pengeverdien i desember 2021. Samtidig ble styret varslet om at sluttregningen kan stige ytterligere.
– Alle økonomiske konsekvenser av den n ye planen er ikke avklart, skriver administrerende direktør Terje Rootwelt i sakspapirene til styremøtet hvor den nye fremdriftsplanen og den nye kostnadsrammen ble lagt fram for første gang.

Fremdriftsplanen det nå jobbes etter tilsier en forsinkelse på fem måneder. Det betyr at de første byggene tas i bruk i mai 2025 og at hele sykehuset skal være i full drift i oktober 2025

Det første som skal tas i bruk, er byggene for psykisk helsevern, rus og servicebygg. Sist ut er somatisk poliklinikk. Den åpnes på Brakerøya i oktober 2025, viser den nye planen for byggearbeidene.

I desember i fjor var det signert kontrakter for 9,2 milliarder kroner og sluttført arbeid for over fem milliarder kroner. 

Det er flere grunner til forsinkelsen og kostnadssprekken, men byggingen kom skjevt ut før den startet. Rootwelt skriver at feilprosjektert boremetode i de krevende grunnforholdene ga forsinkelser tidlig i prosjektet. Senere har prosjektet hatt utfordringer under pandemi og møtt stigende råvarepriser som konsekvens av Russlands invasjon i Ukraina.  – Det er også risiko om grunnforhold, forurensning og manglende finansiering av infrastruktur, skriver Rootwelt. Den nye undergangen for gående og syklende inngår ikke prislappen på 14 milliarder. Det kommer som et tillegg.