Close
Logo
Top Image
Last Next

Møteplass med mat og kultur

Store Gilhus gård: Møteplass med mat og kultur i sentrum. 
Store Gilhus gård blir inngangsportal til Fjordbyen. Lier kommune overtok gården i 2021 og er i gang med å definere fremtidig bruk. Inntil 300.000 kroner er bevilget til en mulighetsstudie. 

Lierposten spurte sine lesere. Rundt 3000 lesere har sagt sin mening. Der er topplisten ikke til å misforstå. Lierpostens lesere peker på matkultur/Bondens marked (22%), kafé og møteplass (19%) og kultur (18%) som de mest ønskede bruksområdene.

Gården som tidligere var eid av Drammen kommune, har stått tom de senere årene. Det preger anlegget som skal settes i bedre stand. I kommunens handlingsplan for 2024-2027 er det satt av 15 millioner kroner for å kartlegge og sikre bevaring og fremtidig bruk av gården. 

Kulturkontoret i Lier har de senere årene stått bak flere familiesøndager og utstillinger på Store Gilhus gård. Det har skapt en ny møteplass. Statistikk viser at arrangementene  har trukket over 14.000 besøkende siden 2021.