Close
Logo
Top Image
Last Next

Gangbru kan åpne høsten 2024

Ny bru mellom helseparken og Brakerøya stasjon kan stå klar i oktober 2024.
HAB Construction som bygger den første delen av parkeringskjelleren i Drammen Helsepark, skal også bygge den nye gangbrua mellom helseparken og Brakerøya stasjon.

Den 79 meter lange brua gir en trygg og sikker forbindelse fra helsebydelen i Fjordbyen med helseparken og sykehuset til jernbanestasjonen da den åpnes i oktober 2024.

Kontrakten på gangbrua er signert i feriemåneden juli. For HAB betyr kontrakten at selskapet får fortsette på prosjektet som startet med grunnarbeider sommeren for to år siden. Den gang i 2021 ble forberedende arbeid unnagjort mens "tog-for-buss" tok over for trafikk på skinnegangene forbi Brakerøya.

HAB Construction er en av de større entreprenørene på Brakerøya. Selskapet har tidligere bygget og overlevert den nye pumpestasjonen for vann og avløp. Den sikrer rent vann og håndterer avløp i den nylagte vannledningen  til Solumstrand. 

Den nye gangbrua på 79 meter får et spenn på 64 meter. I rett fagterminologi skal brua bli en såkalt fagverkskonstruksjon, skriver bygg.no om gangbrua som får en bredde på 5 meter og høyde på 3,1 meter. 

Brua bygges i stål (440 tonn) og glass (1850 kvadratmeter) i vegger og tak og får tre trapper og heiser.