Close
Logo
Top Image
Last Next

Matveien 2023 inntar Store Gilhus

Mathelse og landbruk er to av temaene på Matveien 2023 på Store Gilhus gård. 
Fagkonferansen Matveien 2022 på Store Gilhus gård trakk full driftsbygning (se bildet) og skapte begeistring. Lier kommune i samarbeid med bondeorganisasjoner og næringsliv, satte lokalmat, landbruksteknologi og hele verdikjeden for matproduksjon på kartet. 

Fredag 31. august er det igjen duket for fagkonferanse i Fjordbyen: Matveien 2023 har mathelse og landbruk som to bærende temaer.

I tillegg blir det mye politikk. 2023 er tross alt valgår. Politikerne skal på scenen og snakke om mathelse og norsk landbruk. Det vil blant annet handle om å sikre rekruttering og gode driftsvilkår for landbruket, å legge til rette for et sunnere og mer miljøvennlig kosthold og klimautfordringene med klimagassutslipp fra kretsløpet og matnæringene.

Programmet er under detaljering. Her ser du bekreftede foredragsholdere og lenke for påmelding.