Close
Logo
Top Image
Last Next

Etablerer ny referansegruppe

Fjordbykontoret i Lier har etablert ny referansegruppe. 
Lier kommune jobber ikke isolert med utviklingen av Fjordbyen. Arbeidsgrupper og referansegrupper er etablert, nå også en egen med grunneiere for arbeidet med innsigelsene mot Fjordbyplanene. Den ble etablert ved inngangen til sommeren og består av representanter for grunneierne på Lierstranda. Rollen er å bistå med sparring, knyttet til arbeidet med innsigelsene.

Møteserie
Første møte med Statsforvalteren om innsigelsene er gjennomført. En egen møteserie er avtalt. Den starter i september. Fram til da jobbes det videre nært med Drammen kommune og eksterne ressurser.

Referansegruppen med grunneierne skal konsentrere arbeidet om innsigelsene. Den kommer i tillegg til den etablerte referansegruppen med representanter fra sportsfiskere, båtforeningen og andre fra organisasjonsliv og dem med sterk interesse for utviklingen på Lierstranda. Første møte i den gruppen var planlagt i juni.
– Nå prioriteres arbeidet med innsigelsene. Det betyr at den åpne referansegruppen først møtes over sommeren. Her tenker vi et mulig oppstartmøte i august/september, sier Jan Willy Føreland som leder Fjordbykontoret i Lier.

Arbeidsgrupper
I tillegg jobbes det i tre ulike arbeidsgrupper for infrastrukturselskap som kommunestyret i Lier vedtok i fjor sommer, med midlertidighet som skal sikre forutsigbar drift for bedriftene på området fram til transformasjon og økt attraktivitet med kultur og ulike midlertidige attraksjoner på området og med parkering.
– Arbeidet i arbeidsgruppene fortsetter. Vi har et litt lengre løp enn vi så for oss da vi etablerte gruppene i mars. Det gir oss bedre tid for å jobbe enda dypere med disse spørsmålene, sier Føreland.