Close
Logo
Top Image
Last Next

Vil ha Fjordbyen på nasjonale scener

Fjordbyen er ettertraktet på nasjonale utviklingskonferanser. 
Byutviklere, samfunnsplanleggere og utviklingsmiljøer for miljø, bærekraft og transport vil høre mer om Fjordbyen. Det merkes i Lier kommune. Invitasjonene for å holde foredrag om Fjordbyen er sterkt økende.

Mange planlegger for en mer bærekraftig framtid. Tellus-konferansen på Lier kulturscene 18. og 19. april tiltrakk nasjonal ekspertise for å dypdykke i planene. Nå følger andre etter. 

Fjordbykontoret i Lier har et hektisk program. I tillegg til å lose områdeplanen helt fram til politisk sluttbehandling, gjennomføre medvirkning under den offentlige høringsperioden fram til 2. juni, holde fart på samarbeidet med grunneierne, skal en rekke presentasjoner og foredrag forberedes og holdes på  nasjonale og lokale scener. Interessen er sterkt økende for å høre mer om et av landets største byutviklingsområder.

Her er oversikten hvor Fjordbyen settes på kartet med Fjordbykontoret og Lier kommune er en av de inviterte foredragsholderne den nærmeste tiden: