Close
Logo
Top Image
Last Next

Slik kan du bli hørt om Fjordbyen

Sykehuset bygges. Nå kan du si din mening om resten av Fjordbyen.
Samfunnsplanlegger Kjersti Wilhelmsen (til venstre på bildet) har stått sentralt i utarbeidelsen av den digitale portalen for innspill og kommentarer til områdeplanen for Fjordbyen. Hun jobber nært sammen med kommunalsjef Knut Kjennerud og Fjordbykontorets Jan Willy Føreland om løsningen.

Den digitale portalen ble åpnet til familiesøndagen på Store Gilhus gård 7. mai. Der kan du også få en kikk inn i byen slik den planlegges. Med lånte VR-briller kan du ta en virtuell gåtur inn i byen, slik den ser ut i områdeplanen. Ikke slik den nødvendigvis blir til syvende og sist, men slik den kan bli ferdig utbygd. 

I tillegg til en digital portal som alle kan klikke seg inn i, enten direkte eller via lenker på kommunens hjemmeside eller for eksempel her på Fjordbyen-siden, planlegges også mer tradisjonelle informasjonsmøter med modeller, presentasjoner, dialog og diskusjon. Møtene blir arrangert på biblioteket i Lierbyen. 15. mai inviteres det til åpent folkemøte. Lag og foreninger inviteres til eget møte 23. mai.

– Portalen skal gjøre det enkelt for alle å få sagt sin mening om planen, sier Wilhelmsen.

Eidos utarbeidet forslaget til områdeplan. Det ble overlevert til Lier kommune 11. november i fjor. Underveis i arbeidet ble innbyggere, skoleelever, ungdom, lag og foreninger invitert til å gi innspill og komme med forslag. En digital innspillsportal ble tatt i bruk i 2020. Der kom 3000 innspill. Veldig mange av innspillene er synlig i forslaget til områdeplanen.
– Vi ønsker et stort engasjement. Nå kan alle sjekke planen opp mot sitt eget forslag, og også kommentere hvordan de synes forslaget, og andre løsinger er innarbeidet, sier Wilhelmsen, Kjennerud og Føreland.

Områdeplanen og kommunedelplan for samferdsel og kollektivknutepunkt er nå ute på offentlig ettersyn. Høringsfristen er 2. juni.
Den digitale portalen vil være åpen like lenge. Vi ønsker så stor deltakelse som mulig. Her skal det være enkelt å  få fram sin mening i god tid før planen sendes til politikerne for endelig vedtak rett over sommeren, sier Føreland.