Close
Logo
Top Image
Last Next

Står sammen for å realisere Fjordbyen

Anders Edbo og Espen Barth Eide er på samme banehalvdel om Fjordbyen. 
Klima- og miljøminister Espen Barth Eide omfavner Fjordbyplanene. Til Lierposten sier han Fjordbyen er viktig og riktig. På oppfordring fra Lierposten om å kaste terning gir han planene om forvandlingen på Brakerøya og Lierstranda «en sterk femmer». 

Fjordby-besøk

Espen Barth Eide fikk orientering og omvisning sammen med Lier Aps ordførerkandidat, Silje Kjellesvik Nordheim (fra venstre på bildet), Bård Strand (Lier Ap) og fylkesvaraordførerkandidat Tonje Enersen (lengst ut til høyre på bildet). Der møtte de blant andre adm. direktør Anders Edbo (nærmest Barth Eide på bildet) i Eidos Eiendomsutvikling AS. 

Det er Eidos som er største grunneier på området. Eidos har utviklet områdeplanen. Den ble overlevert til Lier kommune 11. november i fjor og er en av to store planer for å forvandle Brakerøya og Lierstranda fra lager og logistikk til en bærekraftig by for 16.000 beboere og like mange nye arbeidsplasser. Planene har vært til førstegangsbehandling og vært på offentlig ettersyn. Innsigelser er levert av Statsforvalteren, Viken fylkeskommune, Statens vegvesen og Bane NOR. 

Barth Eide synes ikke det er dramatisk. Han mener kommune og stat kan ha litt ulike ambisjoner og tilnærminger til overordnede rammer.
– Så vidt jeg forstår, er det god dialog mellom partene, og jeg håper det løser seg på lavest mulig nivå, sier han til Lierposten.


Ønsket og riktig

– Fjordbyen er ønsket og riktig, ut fra det vi så, hørte og kjenner planene. Slik kan nye bo-områder utvikles med så lavt klimaavtrykk som mulig, sier fylkesvaraordførerkandidat Tonje Enersen i Buskerud Arbeiderparti, som deltok på befaringen sammen med Barth Eide.

På befaringen tok de et dypdykk i planarbeidet. Fjordbyen fortrenger ikke matjord. Gamle forurensninger er tatt hånd om. Natur er og blir restaurert og Fjordbyen etableres på et definert knutepunkt med Brakerøya stasjon og kort avstand til Drammen sentrum. Gående og syklende er viktigere enn bilister. 

– Fjordbyen fremstår som en riktig utvikling for å møte klimautfordringer og bygge mer bærekraftige samfunn, sier Enersen.