Close
Logo
Top Image
Last Next

Følg vannstanden i Drammensfjorden

Vannstanden i Drammensfjorden måles automatisk og kontinuerlig i Fjordbyen.
Ekstremværet Hans setter nye nedbørsrekorder i Valdres og Hallingdal. Store nedbørsmengder skal ned Drammensvassdraget. Det gir tydelig utslag på målestasjonen for vannstand i Drammensfjorden som er etablert i Fjordbyen Lier og Drammen.

Drammensfjorden er en terskelfjord. Den er 123 meter dyp. Under 10 meter er det ferskvann. Vannet som nå renner ut i fjorden skal gjennom Svelviksundet. Det vil ta litt tid før de store vannmengdene passerer. 

Du kan følge utviklingen her. Bildet viser vannstanden på lavvann onsdag morgen. Slik er det når vannstanden er cirka en meter over normalen.

NVE overvåker situasjonen i vassdraget nøye. Flomsituasjonen i deler av Drammensvassdraget styrer mot nivåer høyere enn for 50-årsflom. Situasjonen beskrives forkortet slik på varsom.no, hvor du kan få oppdatert status og prognose:
  • Krøderen kan stige to meter.
  • Tyrifjorden kan stige ytterligere 1,5–2 meter over dagens nivå som allerede er høyere enn normalt.
  • Randsfjorden stiger med en meter fram til torsdag og ytterligere nær to meter før toppen er nådd.
  • Sperillen kan stige med 2,5 meter over dagens nivå.
Fjordbyen Lier og Drammen planlegges for å tåle havstigning og morgendagens tøffere og villere klima. Det betyr at hele området skal heves med cirka en meter i forkant og tre meter i bakkant.