Close
Logo
Top Image
Last Next

Sparer store CO2-utslipp

Jon-Erik Lunøe og Bane NOR har beregnet sparte CO2-utslipp for Fjordbyen.
Fjordbyen skal bidra til å stoppe klimaendringene. Det handler blant annet om fornybar energi, industrielle systemer og infrastruktur. 

Bane NOR er en av tre eiere i Eidos. Selskapet har beregnet sparte CO2-utslipp som resultat av Fjordbyen. Regnestykket viser at Fjordbyen Lier og Drammen bidrar med 472.800 kilo sparte CO2-utslipp. 300.000 kommer fra mindre bilkjøring. Resten skyldes ny bruk av området.
– I Fjordbyen vil mange bo, jobbe og handle samme sted nær et knutepunkt for kollektivtrafikk. Da vil flere gå, sykle og reise med tog og buss istedenfor å kjøre bil, sier adm. direktør Jon-Erik Lunøe i Bane NOR Eiendom.

Fjordbyen planlegges for 16.000 innbyggere og 16.000 arbeidsplasser. Utbyggingen av boliger kan starte så tidlig som i 2025.

Gjennom eierskapet i Eidos er Bane NOR Eiendom en av de store aktørene i Fjordbyen. Eidos sitter på 530.000 mål på Lierstranda og er den største grunneieren på området som skal forvandles fra lager og logistikk til en moderne og bærekraftig fjordby. Forslaget til områdeplan ligger nå i Lier kommune. Det ble levert til kommunen 11. november og skal politisk behandles i 2023.

Bane NORs CO2-beregning handler om reisevaner/transport og arealbruk. Utgangspunktet er klimagassregnskapet for transport for Bane NORs prosjekter i Paradis i Stavanger (Cowi 2019) og omdisponering av arealet.

Fjordbyen sparer matjord og natur andre steder.
– Det er viktig at vi har matproduksjon i Norge og at vi unngår nedbygging av natur for å bevare dyreliv og artsmangfold, sier Lunøe.

Bane NOR Eiendom planlegger 70 bolig- og næringsprosjekter i byer og tettsteder. Fjordbyen er det aller største. Totalt viser beregningene til Bane NOR at prosjektene vil spare 4,3 millioner tonn CO2.
– Våre prosjekter er i sentrum av norske byer og tettsteder. De vil føre til at flere vil bo og jobbe i sentrumsområder nær en togstasjon. Det reduserer bilkjøring, sier Lunøe.

C02 (karbondioksid) regnes som den viktigste klimagassen bak menneskeskapte klimaendringer. Reduksjon av CO2-utslipp handler aller mest om å redusere forbrenning av fossile brensler og stoppe avskoging.
Effekten av økt elbilsalg er tatt inn i beregningene.

Mindre bil – mer tog er også  mer energieffektivt. Tog kutter også svevestøv og mikroplast. Det er en ekstra bonus sammenlignet med bilkjøring, sier Bane NOR Eiendom i sine kommentarer til beregningen om sparte CO2-utslipp.