Close
Logo
Top Image
Last Next

Helseparken styrker laget

Julie Rønning Indrelid og Ann-Elin Thunhaug er nye prosjektledere.
Drammen Helsepark og det nye sykehuset er starten på Fjordbyen. Helseparken er et stort eiendomsutviklingsprosjekt. Sammen med det nye sykehuset bidrar helseparken til etablering av en ny bydel. Bygulvet blir 440 meter langt. Da er det reist syv nye bygg mellom sykehuset og Brakerøya stasjon.

Arbeidene på tomta startet sist årsskifte. Nå er prosjektlederne på plass. De skal følge opp de nye byggene fram til de tas i bruk. Første byggetrinn skal stå klart i 2025 og er på rundt 40.000 kvadratmeter. Helseparken vil ferdig utbygd ha 100.000 kvadratmeter inkludert parkeringskjeller.

– For oss er det viktig å rekruttere de beste hodene. De som brenner for eiendomsutvikling og som vil være med oss på å utvikle en ny arena for samhandling for helsesektoren. Det har vi lykkes med gjennom rekruttering av Ann-Elin og Julie. Her får vi to prosjektledere vi vet trives med stort ansvar og nye utfordringer. De får ansvar for å utvikle planlagte bygg fram til overlevering til leietakere, sier administrerende direktør Gøril Bergh.

Fra HRP og Cowi

Ann-Elin Thunhaug (til venstre på bildet) kommer fra det landsdekkende konsulentselskapet HRP. Hun har lang og bred erfaring fra eiendomsbransjen og jobber nå blant annet som prosjektleder for Drammen Tinghus med Statsbygg som oppdragsgiver.
– Helseparken er stort og samfunnsnyttig. Her handler det om byutvikling, næringsutvikling og betydning for samfunnet langt ut over andre utbyggingsprosjekter jeg kjenner til, sier Thunhaug.

Julie Rønning Indrelid kommer fra rådgiverbransjen. De siste syv årene som prosjekt- og seksjonsleder for COWI. Der ha hun blant annet jobbet med det nye regjeringskvartalet.
– I helseparken kan jeg kombinere erfaring, utdanning og interesser på en unik måte. I tillegg er det et ambisiøst og krevende prosjekt som også handler om stedsutvikling, sier Indrelid.

Tidlig fase

Bergh tok over som daglig leder i Drammen Helsepark i mars 2021. Nå bygger hun opp organisasjonen som skal gjennomføre prosjektet. Nylig startet Cecilie Eidslott som markedsdirektør. Jon Christian Simenstad har fulgt prosjektet siden etableringen av selskapet i 2017.
– Vi har store ambisjoner og planlegger utbygging i ulike byggetrinn, sier Bergh.

Visjonen er at Brakerøya blir et kraftsenter innen utdanning, forskning, behandling og næringsutvikling.
– Vi skal bidra til å bygge opp helsesektoren i regionen, sier Bergh.