Close
Logo
Top Image
Last Next

Fjordbyen i storbynettverk

Kunst i Fjordbyen har åpnet storbynettverk for Nina Guzman Toft og Lier.

 
Kunst skaper identitet i Fjordbyen. Her snakker vi om kunst, installasjoner, scener, markeder, lokalleie og tidsavgrenset bruk av bygninger, heter det i forslaget til områdeplan som Eidos leverte til Lier kommune 11. november i år.

Kunst har hatt en tydelig plass i utviklingen. På Gilhus har det vært flere utstillinger. Det er gjennomført konkurranse om Fjordbyens første permanente installasjon. Kunst Rett Vest har besøkt området. Et eget symposium er gjennomført. Det er lagt merke til langt utenfor kommunen.

Lier er invitert inn i et storbynettverk med Bergen, Bode, Kristiansand, Oslo, Ålesund, Stavanger og Tromsø for kunst i stedsutvikling. Bak står KORO som er statens fagorgan for kunst i offentlige bygg og plasser. Denne uken deltar Lier på det første nettverksmøtet. Det gjennomføres i Bergen. I spissen står kulturrådgiver Nina Guzman Toft. Med seg til Bergen har hun kultursjef Ingeborg Rivelsrud og  Kjersti Wilhelmsen og Jan Willy Føreland fra Fjordbykontoret.

– I Bergen presenteres prosjektene, ambisjonene og planene vi har for kunst som utviklingskraft, sier Guzman Toft.
– Vi gleder oss til å bli inspirert av andre og høre hvordan det jobbes med kunst og kultur i by- og stedsutvikling andre steder, sier Jan Willy Føreland. Han leder Fjordbykontoret som har overtatt forslaget til områdeplan.
Den skal til politisk behandling på nyåret.

– Vi tror kunstprosjekter kan tilføre gode kvaliteter og skape attraktivitet og engasjement, sier Føreland.

Det er KORO som er motoren i storbynettverket. Kommunene som er invitert inn, har kunst som del av stedsutviklingsprosjekter. Her snakker vi ambisiøse planer for å skape gode rom for utvikling og visning av kunst og betydningen den har for identitet, engasjement, deltakelse og opplevelse.
– Vi står midt i arbeidet med å lande områdeplanen og de store rammene for utviklingen på Lierstranda. Der ønsker vi en best mulig kunststrategi som er tilpasset Fjordbyen, sier Toft.

KORO som ligger under Kulturdepartementet, jobber ikke i hemmelighet. Første del av samlingen i Bergen strømmes og er tilgjengelig også fremover. Du kan altså se det hele via denne lenken.