Close
Logo
Top Image
Last Next

Her er alt om fjordbyplanen

Områdeplanen er cirka 3000 sider. Nå er all dokumentasjon offentlig tilgjengelig.
Eidos Eiendomsutvikling leverte forslaget til områdeplan for fjordbyen til Lier kommune fredag 11. november. Det er en planbeskrivelse med omfattende dokumentasjon.   

Nå er alle dokumentene offentlig tilgjengelig. Alt er samlet på Lier kommunes side for Fjordbyen Lier og Drammen. Der finner du også programmene for mobilitet, miljø og kvalitet, illustrasjonsheftet, risiko og stedsanalysen, for ikke å snakke om 24 konsekvensutredninger om forhold som folkehelse, kulturarv, støy, men også økonomi og gjennomføring.

I tillegg er det lagt ut 18 utredninger om forhold som bykonseptet, stedsanalyse, energi, vindklima, men også scenarioanalyse.

Også de historiske dokumentene som er grunnlaget for at Eidos i sin tid fikk oppdraget med å utarbeide forslag til områdeplan, så som mulighetsstudier, planprogram og departementets godkjenningsbrev fra 2013 finner du på den samme siden.