Close
Logo
Top Image
Last Next

Skal sette fart på næring i Fjordbyen

Lier skal gjøre Fjordbyen attraktiv for næringsvirksomhet.
Lier-politikerne har sluttbehandlet handlingsplanen for næringsutvikling 2023–2026.  Den bygger på strategisk næringsplan for 2017 til 2028. 

Fjordbyen er et av de sentrale områdene i planen. Liers mål med næringsutvikling i Fjordbyen er: «Det skal være attraktivt å etablere næringsutvikling i Fjordbyen».

De konkrete målene er listet opp slik:
  1. Sørge for at det settes av tilstrekkelig med arealer til næringsformål på rett sted i arealplanen for Fjordbyen.
  2. Støtte opp under Drammen Helseparks ambisjon om å etablere en helseklynge i Fjordbyen.
  3. Jobbe for at egnede kommunale, helserelaterte tjenester lokaliseres i eller nær Drammen Helsepark.
  4. Gjennomføre aktiviteter, kunstprosjekter og andre midlertidige tiltak som en byutviklingsstrategi.
  5. Være pådriver for at statlige virksomheter og andre større eller strategiske viktige aktører etableres i kommunen, med vekt på lokalisering i Fjordbyen.
Kommunestyret har tidligere vedtatt å utrede et vitensenter i Fjordbyen. Det skjedde i oktober i år. Målet er større fart på landbruksteknologi i egen kommune, plassert i Fjordbyen. 

Matklynge og etablering av bedriftsnettverk er også løftet opp som et sentralt område i planen. Det samme er arealutvikling, transportsystem, aktive lokalsamfunn og kommunen som utviklingsorientert næringslivspartner.