Close
Logo
Top Image
Last Next

Første skole kan stå ferdig i 2030

Ny skole med flerbrukshaller i Fjordbyen kan stå ferdig bygd i 2030.
Ny skole i Fjordbyen er foreslått i handlingsprogrammet for Lier kommune. Der heter det at skolen kan være ferdig bygd i 2030. Skolen planlegges for inntil 720 elever og også gi plass til idrettshaller. 

Kommunedirektør Sikke Næsheim har lagt fram forslaget til handlingsprogrammet for Lier kommune. Programmet er nå ute på høring fram til 15. november. Det skal vedtas av kommunestyret 19. desember. 

Handlingsprogrammet er budsjett for 2024 og økonomiplan for de neste fire årene, altså fram til 2027. I tillegg har det en oversikt over investeringene fram til 2034. 

Samlede kommunale investeringer i Fjordbyen fram til 2034, er i handlingsprogrammets fremskrivning av investeringer for de kommende ti årene, anslått til 1,7 milliarder kroner. I summen ligger blant annet skoletomt, skoler og kommunens bidrag til veier, parker og badeplasser som er til glede for alle i kommunen, ikke bare dem som skal bo i Fjordbyen.

– Fjordbyutviklingen er avhengig av at skolen bygges tidlig i perioden. Ny skole forutsetter også bygging av idrettshaller.  Utviklingen av Fjordbyen vil forskyves i tid hvis skolen prioritere senere, skriver kommunedirektøren i handlingsprogrammet.

Den nye skolen får elevgrunnlag også utenfor Fjordby-området de første årene. Den kan også avlaste Tranby da den nye skolen der skal bygges i 2034, heter det i kommentarene.