Close
Logo
Top Image
Last Next

Levende By roste Fjordbyen

– Just do more of what you already doing, er tilbakemeldingen fra Levende By til Lier.
 
Levende By-konferansen i Bergen kan ses på som toppmøte i Norge for dem som leder prosessene, finner ideene, står bak og gjennomfører de mest spennende utviklingene og forvandlingene innenfor placemaking, kultur i stedsutvikling og kunstprosjekter i det offentlige rom på internasjonalt nivå.

Fra Lier deltok (se bildet – fra venstre:) utviklingssjef Line H. Fielding fra Bakkegruppen, en av grunneierne i Fjordbyen, kulturkonsulent Nina Guzman Toft i Lier, planlegger Kjersti Wilhelmsen fra Fjordbykontoret i Lier og prosjektdirektør Geir Hagehaugen fra Eidos Eiendomsutvikling AS. Han deltok på overlevering av forslaget til områdeplan til Lier kommune 11. november i fjor og representerer selskapet som sitter på 55 prosent av området på Lierstranda. 

Fjordbyen planlegges som en nullutslippsby, en nærhetsby med 16.000 innbyggere og like mange arbeidsplasser. På området som i dag er dominert av industri, lager og logistikk planlegges det nybygg på 940.000 kvadratmeter. 240.000 kvadratmeter planlegges for næring. Det er mer enn arealet for nye Drammen sykehus og Drammen Helsepark. I den nye byen kommer kanaler, grøntområder, badeplasser og promenader. Det knyttes sammen med effektive kollektivløsninger og bygges på myke trafikanters premisser.

– Vi er i startfasen for stedsutviklingen i Fjordbyen. Da er det spennende, inspirerende og lærerikt og se og høre hvordan det er blitt jobbet med kunst og kultur som utviklingskraft i andre deler av verden, sier Guzman Toft.

Gode trekkplastre
Trekkplastrene på Levende By var mange. Av dem som inntok scenen, var Mark Davy fra Future City i London. Han er av dem som kjenner Fjordbyplanene og har dypdykket i utfordringene for Fjordbens unikitet og identitet, som hovedtaler og rettleder på høstens Fjordbyen Symposium på Store Gilhus gård. Han har gjennomført mer enn 500 transformasjonsprosesser med kultur som drivkraft i identitet og placemaking over store deler av verden.

Andre stjerner på scenen var Simon Friese fra det tverrfaglige kunstbyrået Creator Projects i København. De står bak mye spennende og har blant annet demonstrert at en bro kan være mye mer enn en bro. Du kan se det selv i Holstebro kommune i Danmark. De fikk en bro som en attraksjon og destinasjon.

Georges Armaos har forsket på skulpturparker. På Levende By kom han med interessant statistikk. Den viser at kunst skaper destinasjoner og merverdi. For hver krone brukt på kultur kommer 5–12 kroner tilbake i merverdi for området.

Storbynettverk
Lier var invitert til Levende By som del av KOROs storbynettverk. Det er flere års arbeid med kunst og kultur i Fjordbyen som har gitt Lier innpass i nettverket.

– Det er nyttig å få innblikk i ulike måter å jobbe på og se hvordan andre har organisert seg og fått til ting i andre deler av veden, sier Guzman Toft. 

Det er ikke en felles oppskrift for å lykkes.
– Det er mye ulikt. Det er mange måter å organisere arbeidet på. Ingen oppskrift passer for alle. Vi må utvikle hvordan vi ønsker å organisere det på hos oss, men noe er felles:
– Vi trenger tverrfaglig samarbeid. Det må til for å lykkes med gode prosjekter som skaper levende steder.

Casestudium
Fjordbyen var et av casene på Levende By. Kjersti Wilhelmsen presenterte planene, arbeidet og den nære historien med Store Gilhus gård som er overtatt av Lier kommune og etablert som møteplass for kunst- og kulturliv på området.

– Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger fra det internasjonale panelet. De var imponert over prosessen vår og hvordan vi er samlet og hvordan vi har testet ut Store Gilhus gård som møteplass og kultursenter.
"Just du more of what you are already doing", er tilbakemeldingen fra Levende By til Lier og Fjordbyen.

– Inspirerende og motiverende for videre arbeid med kunst som utviklingskraft og med realisering av Fjordbyplanene, sier kultursjef Ingeborg Rivelsrud.