Close
Logo
Top Image
Last Next

Samarbeidet om fjordby starter

2010
26. november 2010 ble kommunene Lier-ordfører Ulla Nævestad (H) og Drammens-ordfører Tore O. Hansen enige om en avtale om plansamarbeid for Lierstranda og Brakerøya om felles utvikling av en fjordby.

I avtalen ble partene enige om at området skal transformere og urbaniseres til en fjordby med bolig-, næring- og offentlig bebyggelse der sosial- miljømessig- og økonomisk bærekraft prioriteres.
 

En interkommunal plan for Lierstranda og Brakerøya skal avklare arealbruk og volumer, infrastruktur, senterstruktur med mer.
 

Formålet med plansamarbeidet er å få til god styring i et område av stor betydning for Drammen og Lier.
 

Kommunene er enige om målene i samarbeidsavtalen  om Buskerudbyen, om konsentrert utbyggingsmønster og redusert transportbehov, og at disse skal legges til grunn for plansamarbeidet.
 

Foto: Rune Folkedal/Drammens Tidende