Close
Logo
Top Image
Last Next

Strategisk plattform med masterplan vedtatt

Februar 2015
Alle store prosjekter trenger en solid grunnmur.

I henholdsvis februar og mars 2015 vedtok Lier kommunestyre og Drammen bystyre en felles strategisk plattform med masterplan for fjordbyen på Lierstranda og Brakerøya. Bildet Lier-ordfører Helene Justad (H) og Drammens-ordfører Tore O. Hansen er tatt under et felles formannskapsmøte knyttet til masterplanen. 
 

Hensikten med dette styringsdokumentet er å  sikre at området blir utviklet på en god og helhetlig måte- og ikke minst at målene for fjordbyen kommer tydelig frem.
 

Nytt sykehus på Brakerøya og ny jernbanestasjon med kollektivknutepunkt på Lierstranda er prosesser som har stor betydning for realiseringen av fjordbyen. Ved å koble disse prosjektene og utvikle dem sammen slik vi gjør i fjordbyarbeidet, skaper vi synergier og gjennomføringskraft.
 

Foto: Tore Sandberg/Drammens Tidende