Close
Logo
Top Image
Last Next

Fjordparken på Brakerøya åpner

1993
Kloakkrammeplanen fra midten av 1980-tallet ble det store vendepunktet for Drammen og omegns historie.
Rensingen av Drammenselva, miljøforbedrende tiltak på elvebreddene og store parkarealer langs elva og fjorden førte til en ny holdning til disse arealene. Plutselig var de til for mennesker - og ikke biler, industri og forurenset masse.

Fjordparken på Brakerøya var et av de første parkprosjektene som ble realisert i den perioden. Fjordparken var derfor tidlig med på å bidra til «å ta elva og fjorden tilbake», et arbeid som Drammen kommune senere fikk Bymiljøprisen for.

Fjordparken ble åpnet i 1993, og strekker seg rundt hele Brakerøya og inn i Lier kommune.

Foto: Drammen kommune