Close
Logo
Top Image
Last Next

Og så kom toget

1973
Første gang toget kom til Brakerøya var i 1872 da Drammensbanen ble bygd. Den var enkeltsporet og slynget seg om Spikkestad, over Gullaugkleiva og Reistad til Lierbyen og derfra til Brakerøya.

I 1973 kom toget også til Lierstranda. Da ble den nye Drammensbanen åpnet med dobbeltspor fra Brakeøya, gjennom Lieråsen tunnel til Asker. Over Lierstranda ble sporene bygd mellom bebyggelsen og sjøen slik at adkomsten til sjøen ble avskåret.
 

Fem år tidligere, i 1967, ble nye E-18 åpnet frem til Lierstranda, i første omgang med to felt. Den ble ført ned på Lierstranda rett nedenfor teglverket på Høvik og trafikken gikk videre innover mot Drammen på den gamle veien.
 

Senere på 70-talle ble veien bygd ut med fire felt frem til Brakerøya der den gikk sammen til to spor på Motorveibrua. Denne utbyggingen førte til at mange hus på Lierstranda og Brakerøya måtte rives, bl.a. Nøsteboligen, eller «Nationalbrakka» (bildet) som den het på folkemunne. 
 

Foto: Lier historielag