Close
Logo
Top Image
Last Next

Ny undergang til Brakerøya

En ny firefelts undergang inn til sykehus og helsepark skal på plass i august 2021.
Helse Sør-Øst har gitt AF Gruppen oppdraget med å lage kulvert og undergang. Kontrakten er signert. Den har en verdi på 139 millioner kroner,
skriver Drammen Live24.

Arbeidet med den nye undergangen starter i januar neste år, men først til sommeren vil det aller meste av arbeidet gjennomføres. Fra 20. juni og i seks uker skrur Bane NOR av kjørestrømmen ved Brakerøya. Seks uker med stopp i togtrafikken gir mulighet til å fullføre den nye undergangen inn til sykehuset og helseparken på Brakerøya.

Den nye undergangen sikrer ny adkomst til det som i flere år er et av landets større byggeområder, med nytt sykehus og ny helsepark. Undergangen gir plass til en firefelts vei i en kulvert. I august neste år skal den stå ferdig.

Undergangen bygges ferdig før den senere skal monteres. Byggingen vil foregå på den tidligere Montertomten. Rammen for jobben er en 200 meter lang kulvert. Da alt står klart skal den gi sikker og god adkomst for biler, syklende og gående.

To kontrakter
Undergangen er en av to store kontraker som er vunnet av AF Gruppen.

Helse Sør-Øst melder at AF Gruppen også har fått i oppdrag å utføre råbyggentreprisen til nytt sykehus. Leveransen omfatter stål og betongarbeider for sentralbygg vest. Det er halve behandlingsbygget, halve sengebygget, poliklinikk 2 og servicebygget. Den kontrakten har en verdi på 434 millioner kroner.