Close
Logo
Top Image
Last Next

Viser fram løpende støymåling

I Gilhusbukta etableres nytt land. Ulike tillatelser er gitt. En av dem handler om støy.
I Gilhusbukta gjennomføres omfattende miljøopprydding, og det etableres nytt land. Bak står Gilhusbukta Sjøgrunn AS. Selskapet eies av Eidos Eiendomsutvikling og grunneierne Ivar Tanum, Bjørn Torgersen og Ingar Amundsen.

Prosjektet handler om å etablere 160 mål nytt land. I tillegg kommer fem nye øyer utenfor den nye sjøfronten, men aller først gjennomføres et omfattende miljøoppryddingsprosjekt. Store mengder forurenset masse er ryddet og renset. Fortsatt pågår miljørydding i sjø. Det vil fortsette i høst. Da hele sjøområdet er friskmeldt og utfylt, skal siste rest av forurensning fjernes innenfor den tidligere KID-kaia.

Anleggsarbeid produserer støy. Myndighetene har satt støygrenser. Alt overvåkes. Siden sommeren 2018 har Cautus Geo stått for automatisk og helkontinuerlig støyovervåking. På denne siden her på hjemmesiden for Fjordbyen Lier og Drammen kan du se hvor mye støy som kommer fra anlegget på Gilhus. Vi har lagt ut alle målingene siden oppstarten i 2018 og oppdaterer med ferske målinger hver andre uke.