Close
Logo
Last Next

Fjordbyen på biblioteket

Fjordbyen i modell, bilder og film er utstilt på biblioteket i Lierbyen. 
Eidos Eiendomsutvikling rigget en utstilling over Fjordbyen Lier og Drammen til næringslivsarrangementet Innsikt i Drammen i august. Utstillingen har siden vært på Store Gilhus gård under Kunst Rett Vest. Nå er den flyttet til biblioteket i Lierbyen.

Utstillingen består av en modell som visualiserer Fjordbyen, bilder og filmer, de viktigste bærekraftmålene og boka om Fjordbyen som Eidos ga ut da selskapet rundet 50 år.

Nytt sykehus for Drammen og Drammen Helsepark på Brakerøya starter utbyggingen av Fjordbyen. Resten av området som strekker seg til Amtmannsvingen i Lier er under regulering.

Det er Eidos som utvikler områdereguleringsplanen på oppdrag fra sin største eier, Lier kommune. Kommunen er planmyndighet og har lagt opp til at planen skal politisk behandles neste år.