Close
Logo
Top Image
Last Next

Vil kjøpe skoletomt i Fjordbyen

Lier starter forhandlinger om tomtekjøp for Fjordbyens første skole. 
På Brakerøya bygges nytt sykehus. Det er startskuddet på Fjordbyen lengst vest. I øst kan ny skole komme aller først. Kommunedirektøren kan nå starte forhandlinger om å kjøpe tomt til den planlagte skolen på Gilhus.

En attraktiv Fjordby for folk i ulike aldre og faser i livet krever barnehager og skoler. Fjordbyen planlegges for 16.000 beboere og like mange arbeidsplasser. Lier ønsker samtidig byggestart både i vest mot sykehuset og i øst på Gilhus. Lengst øst planlegges Fjordbyens første skole. Den kan bli et startskudd på byggeaktivitetene i øst. 

På mange måter er Fjordbyen startet også i øst. Gilhusbukta er fylt ut med 200 mål. Planen er å grave ut kanaler og omdanne landskapet til tre store øyer på totalt 160 mål. Utenfor kommer nytt gruntvannsområde med en skjermet overgang til naturreservatet på Linnesstranda for å sikre de beste levekårene for truet fugleliv. 

I området rundt Store Gilhus gård er det planlagt for bygging av boliger, men også barnehage og skole. 

Formannskapet har gitt kommunedirektøren i fullmakt å starte forhandlinger om kjøp av Gilhusveien 8 – 10. Hensikten er å kjøpe tomta for å bygge Fjordbyens første skole. Den vil også bli viktig for å dekke skolebehovet i det som kalles Ytre Lier.

I vedtaket heter det at kommunestyret skal ha siste ord og godkjenne en eventuell kjøpekontrakt. Kommunens ambisjon er å overta skoletomta før områdeplanen sluttbehandles.
Picture