Close
Logo
Top Image
Last Next

Siste del av forbelastning

I august og september gjennomføres siste del av forbelastning i Gilhusbukta. 
På Gilhus er det etablert 200 mål nytt land.  Det synes godt i terrenget med en forbelastning som er åtte meter høy. Forbelastningen gir raskere byggeklart område.

Etter årets ferieavvikling, mandag 1. august, starter arbeidet med å etablere forbelastningen for den siste delen av området.
– I løpet av åtte uker vil hele området være forbelastet. Da har vi tilført ytterligere 300–400.000 tonn steinmasser, sier prosjektleder William Kornmo.

Da området er ferdig satt, skal forbelastningen fjernes. Da skal steinmasser fraktes ut med lekter. Så skal Gilhusbukta ferdigstilles med øyer og kanaler. Etter at alt er på plass, er det nye fastlandet vokst med 160 mål. Resten blir kanaler.

I sommer har stillhet rådd grunnen på anlegget. Innkjøring av stein har stoppet og det meste har ligget i ro. Det vises tydelig i den kontinuerlige målingen av støy fra målepunktet på KID-kaia.  

– Området som nå skal forbelastes, ligger helt øst og sydøst, mot KID-bygget, sier Kornmo.

Gilhusbukta utenfor KIDs hovedkontor og lager i Lier, er renset fra gamle forurensninger. Det skjedde før etablering av nytt land. Først ble bunnen miljørenset, så er det fylt store mengder rene steinmasser i fjorden. 

Kornmo har stått i spissen for miljøoppryddingen og utfyllingen i Gilhusbukta for selskapet Gilhusbukta Sjøgrunn AS. Største eier i selskapet er Eidos Eiendomsutvikling AS.

Så langt er det fylt om lag syv millioner tonn stein. De første 3,5 millionene kom sjøveien, med lekter fra Langøya. Senere er stein kommet fra Bane NORs nye tunnel gjennom Strømsåsen i Drammen, hvor den nye Vestfoldbanen etableres og senere også fra Oslo storbylegevakt og store samferdselsprosjekter i Oslo.

Arbeidet med å etablere det nye landområdet på Gilhus startet i 2016.