Close
Logo
Top Image
Last Next

Fartsgrense for båt i Fjordbyen

Inntil 200 meter utenfor Fjordbyens sjøkant er fartsgrensa fem knop.
Tidligere i sommer vedtok kommunestyret i Lier forskrift om fartsgrenser for fritidsfartøy i Drammensfjorden. 

Forskriften trådte i kraft 14. juni og fastsetter at innenfor 200 meter fra land i Drammensfjorden er det nå fartsgrense på fem knop for fritidsfartøy (slik bildet viser). 

På lovdata finner du hele forskriften.

Bakgrunnen for vedtaket er ny nasjonal forskrift om fartsgrenser på sjøen, og for å beholde fartsregulering i sjøområdet måtte det også vedtas nye lokale forskrifter. Det har vært et sentralt mål å harmonisere forskriften med nabokommunene.

Her er saken som ble behandlet i kommunestyret i Lier.

Lier kommune omtaler vedtaket på sin hjemmeside og oppfordrer båtførere om å tenke sikkerhet.

Som båtfører er det viktig å huske på at det alltid er førerens ansvar å sette seg inn i gjeldende regler. Er du i tvil – kjør sakte. Appen BåtFart forteller deg fartsgrensen der du er og varsler deg dersom du kjører for fort.