Close
Logo
Top Image
Last Next

Planlegger tre nye skoler

Liers neste skole bygges i Fjordbyen.   
Fjordbyen trenger tre skoler. Hver vil ha plass til rundt 700 elever. Aller først bygges ny ungdomsskole som også kan ta imot barneskoleelever de første årene.

Fjordbyens skolebehov kommer frem av Liers ferske skolebehovsplan. Den passerte kommunestyret tidligere i juni og skal ut på offentlig ettersyn.

Lier har i dag 3500 skoleelever, men kommunen planlegger for en relativt kraftig vekst. Fjordbyen planlegges for 16.000 beboere. Der skal det bo innbyggere i alle aldre. Samlet ser kommunen for seg en vekst i elevtallet på 1000 elever fram til 2040.

Aller først vil Lier bygge ny ungdomsskole i Fjordbyen. Elevgrunnlaget kommer fra Høvik, Gullaug, Reistad og Utsikten, i tillegg til elever fra Fjordbyen Lier og Drammen. Skolen skal også ha plass til barneskole-elever de første årene.

Den neste skolen som planlegges i Lier, er også i Fjordbyen. Det blir en ren barneskole. 

Fullt utbygd vil Fjordbyen ha tre skoler, men da i et lengre tidsperspektiv fram mot 2042.