Close
Logo
Top Image
Last Next

Ny årsrapport fra Eidos

Eidos Eiendomsutvikling AS har publisert årsrapporten for 2021. 
Eidos Eiendomsutvikling AS har også for 2021 publisert en egen årsrapport. Du finner den på hjemmesiden til Eidos. 

Årsrapporten oppsummerer Eidos-året og ser fremover. I 2021-rapporten ser du i tillegg bystrukturkartet og en status på forvandlingen i fjordbyområdet som er godt i gang. I vest bygges nytt sykehus og helsepark. I øst er det etablert nytt land i Gilhusbukta.

Sjøen i Gilhusbukta var sterkt forurenset før anleggsarbeidene startet. I dag er området friskmeldt. Enorme mengder olje og giftige stoffer er tatt opp og tatt hånd om. Livet på land og i sjø er dokumenterbart bedret gjennom arbeidene som er gjennomført. 

Mer om det, om økonomi og annet stoff er omtalt i årsrapporten. God lesning!